دسته‌ها
آموزش ها ترفندهای کامپیوتر کامپیوتر

مخفی کردن درایوهای کامپیوتر

برای مخفی کردن درایوها

ابتدا به runرفته و عبارت Gpedit.mscرا نوشته و به مسیر زیر بروید

User Configuration  > Administrative Templates > All settings

واز سمت راست عبارت hide these specified drives in my computerرا پیدا کنید

وبا دابل کلیک روی آن مقدار آن را از Not Configured به Enabled تغییر دهید

برای برگشت به حالت قبل عکس عمل را انجام دهید.