دسته‌ها
عمران

سازه ماکارونی

PicsArt_03-13-12.45.06-150x150
PicsArt_03-13-12.45.54-1024x856-1024x856
PicsArt_03-13-12.47.34-1020x1024
PicsArt_03-13-12.48.57-1024x1021
PicsArt_03-13-12.48.30-1024x652
PicsArt_03-13-12.49.37-110x75
قبلی بعدی

محاسبه طراحی و ساخت سازه ماکارونی توسط گروه ما در یک مسابقه