دسته‌ها
دانلودها عمران کلیپ ها

کاربرد نانو در ساختمان

در این کلیپ کاربرد نانو در ساختمان و بکارگیری در سازه ها و ازدیاد مقاومت سازه در مقابل زلزله و ضربه های شدید را تماشا کنید.